• Genel müteahhitlik hizmetleri; tasarım, imalat, inşaat, montaj, izolasyon, kaplama, refrakter, borulama, elektrik, otomasyon

 • Çimento, toprak, kağıt, enerji üretimi ve benzeri endüstri alanlarında komple fabrika kurulması

 • Mevcut fabrikaların revizyon, modernizasyon ve kapasite artırımı

 • Her türlü tozsuzlaştırma tesisleri ve mevcut elektrofiltrelerin ve torbalı filtrelerin elektriksel ve mekanik modernizasyonu ve kapasite arttırımı

 • Proses ekipmanlarının tasarım, imalat ve montajı
       • Bilyalı değirmenler ve separatörler
       • Döner fırınlar ve döner fırın giriş ve çıkış sızdırmazlıkları
       • Kurutucular
       • Sıcak gaz jeneratörleri
       • Tozsuzlaştırma tesis ve ekipmanları (jet-pulse filtreler, elektrofiltreler, siklonlar, multisiklonlar)
       • Gaz soğutma kuleleri, hava soğutucuları
       • Açık ve kapalı stokholler, bunkerler, silolar
       • Dökme çimento tozsuz dolum tesisleri
       • Her türlü mekanik ve pnömatik nakil ve aktarma ekipmanları

 • Çelik yapı ve binaların tasarım, imalat ve montajı

 • Proses kontrol ve otomasyon sistemleri

 • Bakım ve onarım işleri
       • Döner fırın manto değişimi ve reglajı, ring ve galelerin bakım ve onarımı
       • Stokhollerin uzatılması, takviyesi ve reglajı
       • Gaz soğutma kulelerinin bakım, onarım ve modernizasyonu

 • Endüstriyel Ürünlerin Temsilciliği
       • CASTLET LTD.: Elektrofiltre (ESP)'ler için trafo ve kontrol üniteleri
       • ENVIROCARE : Gas şartlandırma kuleleri