• Danışmanlık
 • Hammadde etüdleri
 • Fizibilite etüdleri
 • Ekonomik ve teknik çalışmalar
 • Proje yönetimi ve teknik koordinasyon
 • Proses tasarımı ve temel mühendislik
 • Detay mühendislik (inşaat, mekanik, elektrik)
 • Mekanik, elektrik ve otomasyon ekipmanları imalat ve temini
 • İnşaat işleri
 • Mekanik, borulama ve elektrik montaj ve montaj süpervizörlüğü
 • Refrakter ve izolasyon işleri
 • Personel eğitimi
 • İşletmeye alma
 • Fabrika işletimi